THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại
Công ty cổ phần Cảng An Giang

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-ĐTKDV ngày 09/10/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng An Giang (CAG):

  1. 1.Thông tin chung về doanh nghiệp:

          -  Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

         -  Điện thoại: (84-296) 3831401                     Fax: (84-296) 3831129          

         -  Ngành nghề kinh doanh:Bốc xếp hàng hóa, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tuyến cho đường thủy, vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh…

         -  Vốn điều lệ: 138.000.000.000 đồng

  1. 2.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Cảng An Giang.
  2. 3.Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
  3. 4.Cổ phần chào bán thông qua đấu giá trọn lô:

                -  Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

-   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-   Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 7.311.600 cổ phần

-   Gía khởi điểm để đấu giá: 99.000 đồng/cổ phần

-   Bước giá: 100 đồng/cổ phần

-   Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán

-   Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 7.311.600 cổ phần

-   Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 7.311.600 cổ phần

-   Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

  1. 5.Công bố thông tin: Từ ngày 10/10/2019 tới ngày 18/10/2019 trên báo Đầu tư chứng khoán, Báo Hà Nội mới, Báo An Giang và trên các website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, SCIC, PSI, CAG và các đại lý đấu giá.
  2. 6.Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Từ ngày 11/10/2019 đến 16h00 ngày 18/10/2019 tại Chi nhánh khu vực phía Nam - SCIC, số 16 Trương Định, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  3. 7.Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 23/10/2019 đến 16h00 ngày 29/10/2019 tại các Đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế, được công bố trên website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, SCIC, PSI, CAG và các đại lý đấu giá).
  4. 8.Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h00 ngày 30/10/2019 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
  5. 9.Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

                -  Thời gian: 14h30 ngày 30/10/2019.

-   Địa điểm: Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

  1. 10.Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

-   Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 31/10/2019 - 06/11/2019.

-   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: 31/10/2019 - 06/11/2019.

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!