THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY (TSM)

Ban tổ chức trân trọng thông báo kết quả đăng ký mua cả lô cổ phần của SCIC tại TSM:

1.    Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia:               02        Nhà đầu tư

Trong đó:

Nhà đầu tư cá nhân trong nước:                                   02        Nhà đầu tư

Nhà đầu tư tổ chức trong nước:                                    0          Nhà đầu tư

Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài:                                  0          Nhà đầu tư

Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài:                                   0          Nhà đầu tư      

2.    Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:                              1.701.400            Cổ phần

Trong đó:

Nhà đầu tư cá nhân trong nước:                               1.701.400            Cổ phần

Nhà đầu tư tổ chức trong nước:                                    0          Cổ phần

Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài:                                  0          Cổ phần

Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài:                                   0          Cổ phần

3.    Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Từ 9h00’ đến 14h00’ ngày 15/10/2019

4.    Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

       -    Thời gian bắt đầu: 14h30’ ngày 15/10/2019

       -    Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - 52 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội