THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN TUYÊN QUANG

(Theo Quyết định số 177/QĐ-ĐTKDV ngày 03/07/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang)

1.Tổ chức phát hành:         CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN TUYÊN QUANG

- Địa chỉ: Xóm Chanh, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại:  027. 3826 483         Fax: 027. 3827 707

2.Ngành nghề kinh doanh:  Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón; Kinh doanh thương mại, dịch vụ.

3.Vốn điều lệ:  25.000.000.000 đồng

4.Vốn của SCIC:  12.750.000.000 đồng (tương ứng 51 % vốn điều lệ)

5.Điều kiện tham dự đấu giá:  Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang

6.Tổ chức bán đấu giá:   SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

7.Tổ chức tư vấn:   CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

8.Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

-   Loại cổ phần:  cổ phần phổ thông                   - Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.275.000 cổ phần

-   Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần               - Giá khởi điểm 01 cổ phần:  40.400 đồng/cổ phần

-   Phương thức chào bán:Đấu giá cả lô cổ phần      

-   Tỷ lệ đặt cọc:  10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo mức Giá khởi điểm đấu giá

9.Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ ngày 01/08/2019 đến 15h00’ ngày 19/08/2019

10.Nộp phiếu tham dự đấu giá:

-  Nộp phiếu tham dự đấu giá bằng phương thức bảo đảm tại Tổ chức đấu giá: Chậm nhất 9h30’ ngày 22/08/2019

-  Nơi nhận: Nguyễn Thị Minh – Ban Đấu giá – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Số 02 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

-  Số điện thoại: 024 3.9412626 ext: 544

-  Nộp trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại Tổ chức đấu giá: Chậm nhất 9h30’ ngày 22/08/2019

11.Thời gian tổ chức đấu giá

-   Thời gian: 10h00’ ngày 22/08/2019

-   Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

12.Thời gian nộp tiền mua cổ phần:từ ngày 23/08/2019 đến 29/08/2019

13.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:từ ngày 23/08/2019 đến 29/08/2019

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn, www.hnx.vn; www.cts.vn)

 Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!