THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN

Của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

         Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-ĐTKDV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (Domesco): 

1.Thông tin về Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

    - Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: (84-277) 3.852.278/ (84.277) 3.859.370       Fax: (84-277) 3.851.270

- Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất xét nghiệm; nước uống tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên và nước uống từ dược liệu; nguyên liệu, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng; thu mua, trồng và chiết xuất dược liệu làm thuốc.

- Vốn điều lệ: 347.274.650.000 đồng

- Vốn của SCIC: 120.544.670.000 đồng (tương ứng 34,71% vốn điều lệ)

2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

4. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá cả lô

- Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần đấu giá: 12.054.467 cổ phần (bằng chữ: Mười hai triệu không trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm sáu mươi bảy cổ phần) (tương ứng 34,71% vốn điều lệ)

- Giá khởi điểm để đấu giá: 119.600 đồng/ cổ phần

- Bước giá: 100 đồng/ cổ phần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần đấu giá.

- Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: 12.054.467 cổ phần (bằng chữ: Mười hai triệu không trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm sáu mươi bảy cổ phần)

- Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: 12.054.467 cổ phần (bằng chữ: Mười hai triệu không trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm sáu mươi bảy cổ phần)

5. Công bố thông tin: từ ngày 31/07/2019 tới ngày 05/08/2019 trên báo Đầu tư chứng khoán, Báo Hà Nội mới, Báo Đồng Tháp và trên các website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, SCIC, PSI, Domesco và các đại lý đấu giá.

6. Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Từ ngày 31/07/2019 đến 16h00 ngày 20/08/2019 tại trụ sở SCIC, tầng 23 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 22/08/2019.

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 23/08/2019 đến 16h00 ngày 29/08/2019 tại các Đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế, được công bố trên website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, SCIC, PSI, Domesco và các đại lý đấu giá)

9. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 14h00 ngày 30/08/2019 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

10. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: 14h30 ngày 30/08/2019

- Địa điểm: tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

11. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 31/08/2019 – 06/09/2019

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: 03/09/2019 – 09/09/2019

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!