THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)
TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

(Theo Quyết định số 174/QĐ-ĐTKDV ngày 02/07/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc Phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP)

 1. 1.Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

        Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường ĐaKao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

        Điện thoại: (028) 3823 7981     Fax: (028) 3823 7983

 • 2.Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dầu thực vật, dịch vụ cảng biển, kho bãi, cho thuê văn phòng…
 • 3.Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng
 1. 4.Vốn của SCIC: 442.119.000.000 đồng (tương ứng 36,30% vốn điều lệ)
 • 5.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
 • 6.Tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
 • 7.Tổ chức tư vấn: CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
 • 8.Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

-  Loại cổ phần: cổ phần phổ thông                   - Số lượng cổ phần bán đấu giá: 44.211.900 cổ phần

-  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                    - Giá khởi điểm 01 cổ phần: 22.300 đồng/cổ phần

-  Phương thức chào bán:   Đấu giá cả lô cổ phần           - Tỷ lệ đặt cọc: 10%

 1. 9.Thời gian nhà đầu tư nộp hồ sơ năng lực:Từ ngày 26/07/2019 đến 16h00’ ngày 05/08/2019 tại SCIC
 2. 10.SCIC trả lời bằng văn bản cho Nhà đầu tư: Trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00’ ngày 07/08/2019
 3. 11.Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ ngày 08/08/2019 đến 16h00’ ngày 14/08/2019
 4. 12.Nộp phiếu tham dự đấu giá: Nộp trực tiếp vào thùng phiếu được niêm phong tại Tổ chức đấu giá từ 9h00’ đến14h00’ ngày 15/08/2019
 5. 13.Thời gian tổ chức đấu giá

-   Thời gian: Bắt đầu lúc 14h30’ ngày 15/08/2019

-   Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

       Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 1. 14.Thời gian nộp tiền mua cổ phần:từ ngày 16/08/2019 đến 22/08/2019
 2. 15.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:từ ngày 16/08/2019 đến 22/08/2019

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn,www.hnx.vn; www.cts.vn và tại các đại lý theo Quy chế bán đấu giá do SCIC ban hành)

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!