THÔNG BÁO KẾT QUẢ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN

Ban tổ chức xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn được tổ chức vào ngày 24/07/2019 như sau:

1 Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 227.600 cổ phần
2 Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 03 nhà đầu tư.
3 Tổng khối lượng đăng ký mua: 682.800 cổ phần
4 Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 03 nhà đầu tư.
5 Giá đặt mua cao nhất: 18.500 đồng/cổ phần
6 Giá đặt mua thấp nhất: 18.100 đồng/cổ phần
7 Giá trúng đấu giá: 18.500 đồng/cổ phần
8 Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 nhà đầu tư.
9 Tổng số lượng cổ phần bán được: 227.600 cổ phần
10 Tổng giá trị cổ phần bán được: 4.210.600.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 30/07/2019 đến trước 15h30 ngày 05/08/2019  

Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư: Từ 8h30 ngày 25/07/2019 đến trước 15h30 ngày 01/08/2019.