THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA SCIC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BỈM SƠN

   Ban tổ chức xin thông báo kết quả đăng ký mua lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn tính đến 16h00 ngày 22/07/2019 như sau:

-  Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn

-  Địa chỉ doanh nghiệp: Số 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

-  Số lượng cổ phần bán đấu giá theo lô: 227.600 cổ phần

-  Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 03 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                          Cá nhân: 03 NĐT

Tổng khối lượng đăng ký mua: 682.800 cổ phần.

Trân trọng thông báo ./.