THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên gói thầu: Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cho cán bộ nhân viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước.

- Tên dự toán mua sắm: Vốn kinh doanh

- Nguồn vốn: Vốn kinh doanh

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày.

- Nội dung chính gói thầu: Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cá nhân.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Hính thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh - Chọn nhà thầu trong nước.

- Hình thức nhận HSĐT: Đấu thầu không qua mạng

- Thời gian bán HSMT từ 11:00 ngày 15/07/2019 đến 14:00 ngày 22/07/2019.

- Địa điểm: tầng 23 - tòa nhà Charmvit - 117 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

- Thời điểm mở thầu: 14:30, ngày 22/07/2019

- Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt.

- Số tiền đảm bảo: 20.000.000 VNĐ.

- Số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu đồng.