THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
(SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TUYÊN QUANG

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-ĐTKDV ngày 18/02/2019 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về phương án chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang, Ban Tổ chức bán đấu giá xin thông báo như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TUYÊN QUANG
2. Địa chỉ: Xóm 11, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
3. Số điện thoại: (84-0207) 3892374  Fax: (84-0207)3892374

4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; Gia công các cấu kiện kim loại;Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác, lắp đặt hệ thống điện; Đúc sắt, thép;Khai thác đá…
5. Vốn điều lệ:
790.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi triệu đồng).
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần chào bán cả lô:
31.444 (Ba mươi mốt nghìn bốn trăm bốn mươi bốn) cổ phần, chiếm 39,8% vốn điều lệ Công ty
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm chào bán cho một cổ phần:
16.500 (Mười sáu nghìn năm trăm) đồng/cổ phần.
10. Điều kiện tham dự: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP C
ơ khí Tuyên Quang.
11. Số lượng đăng ký mu
a:cả lô 31.444 cổ phần
12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: từ ngày 14/03/2019 đến 16h00 ngày 02/04/2019
13. Thời gian nộp phiếu tham dự: 9h00 đến 15h30 ngày 03/04/2019.
14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
Địa điểm tổ chức buổi bán đấu giá:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN
Địa chỉ:
tầng 4, số 18 đường Lý Thường Kiêt, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 16h00 ngày 03/04/2019.
15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:
Muộn nhất tới ngày 10/04/2019
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc:
Muộn nhất tới ngày 12/04/2019 (07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá)

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.aseansc.com.vn.

Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!