THÔNG BÁO
BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-ĐTKDV ngày 28/12/2018 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về phương án chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang, Ban Tổ chức bán đấu giá xin thông báo như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI TIỀN GIANG
2. Địa chỉ: 157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
3. Số điện thoại: 0273 3870262 Fax: 0273 3880732

4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản; Chăn nuôi heo: Sản xuất heo thịt, heo giống, tinh heo các loại; Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt: Sản xuất, chế biến thực phẩm,...
5. Vốn điều lệ: 51.000.000.000 (Năm mươi mốt tỷ) đồng.
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần chào bán cả lô: 4.968.600 (Bốn triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn sáu trăm) cổ phần, chiếm 97,42% Vốn điều lệ Công ty
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm chào bán cho một cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
10. Điều kiện tham dự: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại CTCP Chăn nuôi Tiền Giang.
11. Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu Tối đa là 4.968.600 cổ phần, tối thiểu là 4.968.600 cổ phần
12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 09 giờ 00 phút ngày 11/01/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/01/2019.
13. Thời gian nộp phiếu tham dự: Từ 09 giờ 00 phút ngày 11/01/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/01/2019.
Trường hợp gửi bằng thư đảm bảo: trước 16 giờ 00 phút ngày 31/01/2019.
14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
Địa điểm tổ chức buổi bán đấu giá:
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 02 năm 2019
15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 16/02/2019.
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 13/02/2019.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hsx.vn; www.vdsc.com.vn.

Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

  1. Bản công bố thông tin
  2. Quyết định về phương án chuyển nhượng vốn của SCIC
  3. Quy chế bán đấu giá
  4. Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá
  5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP Chăn nuôi Tiền Giang
  6. Điều lệ CTCP Chăn nuôi Tiền Giang
  7. BCTC Kiểm toán từ 1-1-2016 đến 31-1-2017
  8. BCTC kiểm toán từ 1-2-2017 đến 31-12-2017
  9. BCTC Quý III năm 2018
  10. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần