THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

Căn cứ Công bố của HNX về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trân trọng thông báo:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: TCT Đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc (SCIC)

2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: TCT Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

3. Địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

4. Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 254.901.153 cổ phần

6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

Trong đó:

Tổ chức trong nước: 2 NĐT                                          Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT

Cá nhân trong nước: 1 NĐT                                           Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 764.703.459 cổ phần

Trong đó:

Tổ chức trong nước: 509.802.306 CP              Tổ chức nước ngoài: 0 CP

Cá nhân trong nước: 254.901.153 CP              Cá nhân nước ngoài: 0 CP

8. Mức giá tối thiểu đặt mua hợp lệ tại cuộc đấu giá: 21.300 đồng/ cổ phần

9. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút ngày 22/11/2018

10. Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 40 phút ngày 22/11/2018

Trân trọng!