THÔNG BÁO HỦY ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

Lúc 15h30’ ngày 19/11/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá, do vậy cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá, cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Trân trọng thông báo!