SCIC trân trọng công bố toàn văn Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá của các Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tạ Vinaconex

Chi tiết: Tải tại đây!