THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

(Theo Quyết định số 402 /QĐ-ĐTKDV ngày 26/10/2018 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây)

 1. 1.Tổ chức phát hành:  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY

Địa chỉ:Xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Điện thoại:(024) 337 75135      Fax:(024) 337 75259      

Website: https://www.ximangtiensonhatay.vn/

 1. 2.Ngành nghề kinh doanh chính:Sản xuất xi măng, clinker, vật liệu xây dựng; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; Khai thác, chế biến đá;
 2. 3.Vốn điều lệ: 29.361.400.000 đồng (Hai mươi chín tỷ ba trăm sáu mươi mốt triệu bốn trăm ngàn đồng)
 3. 4.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) ban hành
 4. 5.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)
 5. 6.Cổ phần chào bán: Số lượng cổ phần chào bán: 850.700 cổ phần (chiếm tỷ lệ 28,97% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ)

-  Loại cổ phần: cổ phần phổ thông                               - Giá khởi điểm: 10.900 đồng/cổ phần

-  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                                 - Bước giá: 100 đồng

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức được đăng ký mua: 850.700 cổ phần

 1. 7.Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) ban hành.
 2. 8.Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h30’ ngày09/11/2018đến 15h30’ ngày 19/11/2018
 3. 9.Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: 14h00’ - 15h00’ ngày 29/11/2018 (Chi tiết theo quy chế đấu giá của Công ty cổ phần chứng khoán FPT ban hành)
 4. 10.Thời gian tổ chức đấu giá: 15h30’ ngày 29/11/2018

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, P Bưởi, Q Tây Hồ, TP Hà Nội

 1. 11.Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 08h30’ ngày30/11/2018đến 15h30’ ngày10/12/2018
 2. 12.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọcTrong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (Từ ngày 30/11/2018đến ngày10/12/2018)
 3. 13.Tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phiếu:

-   Tên tài khoản: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

-   Tài khoản số: 10201-000141320-5

-   Mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hà Nội

-   Nội dung: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán FPT ban hành.

    Lưu ý:

    - Nhà  đầu  tư  tham  gia  đấu  giá  mua  cổ  phần  có  thể  nhận:  Bản  công  bố  thông  tin,  Quy  chế  bán  đấu  giá  trên  website:  www.scic.vn, www.fpts.com.vn

    Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!