THƯ MỜI QUAN TÂM

V/v lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp

Kính gửi: Các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xin gửi Quý Công ty lời chào trân trọng và thông báo như sau:

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020, SCIC đang có nhu cầu lựa chọn một đơn vị tư vấn đấu thầu để thực hiện gói thầu: “lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp tại Tập đoàn Bảo Việt” với các nội dung chính như sau:

  1. Phạm vi công việc:

-                      Tư vấn về các điều kiện trình tự và thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá

-                      Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, bao gồm nhưng không giới hạn trong các việc xây dựng các tiêu chí lựa chọn nhà thầu, dự thảo các tài liệu trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng dịch vụ với nhà thầu thẩm định giá theo yêu cầu của SCIC, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của SCIC và quy định của các cơ quan liên quan

-                      Tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu để đảm bảo lựa chọn được các nhà thầu phụ hợp với hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật

-                      Tham gia đàm phán hợp đồng với nhà thầu đã trúng thầu theo kết quả lựa chọn nhà thầu khi có đề nghị của SCIC

  1. Tiến độ thực hiện: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng

SCIC kính mời các Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đầu thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm cung cấp dịch vụ nêu trên gửi hồ sơ năng lực đến SCIC.Hồ sơ năng lực bao gồm nhưng không giới hạn: Tài liệu giới thiệu về năng lực và kinh nghiệm của đơn vị tư vấn đấu thầu; năng lực nhân sự (danh sách cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm); các hợp đồng tiêu biểu đã thực hiện trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu đặc biệt là trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá để xác định giá trị doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; chi phí thực hiện và bảng dự toán chi phí chi tiết; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của SCIC.

Hồ sơ năng lực xin gửi về: Ban Đầu tư 1– Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024.3.824.0703; Fax: 024.6.280.0136.

          Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp với bà Hà Thị Bích Ngọc, số điện thoại 0968.057.688,  email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..