TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ

VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

   Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

THƯ MỜI QUAN TÂM

V/v Thẩm định giá doanh nghiệp để phục vụ công tác thoái vốn

Kính gửi: Các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xin gửi Quý Doanh nghiệp lời chào trân trọng và thông báo như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP. Trong thời gian tới, SCIC sẽ triển khai thuê các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá để phục vụ công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp theo Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020. (Danh sách các doanh nghiệp thoái vốn của SCIC được công bố tại website www.scic.vn).

SCICkính mời các doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm cung cấp dịch vụ nêu trên gửi hồ sơ năng lực đến SCIC.

Hồ sơ năng lực bao gồm nhưng không giới hạn: Tài liệu giới thiệu về công ty; sơ đồ tổ chức; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; năng lực tài chính (kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất); năng lực nhân sự (danh sách cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm); các hợp đồng tiêu biểu đã thực hiện trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá); biểu phí dịch vụ; điểm đánh giá xếp hạng trong năm 2017 của doanh nghiệp do Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính đánh giá; các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thư mời này trên trang thông tin điện tử của SCIC.

Hồ sơ năng lực xin gửi về: Ban Quản lý rủi ro – Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024.3.824.0703; Fax: 024.6.280.0136.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp với ông Chu Thế Hoàng, số điện thoại 098.232.64.81,  email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Download THƯ MỜI QUAN TÂM  : Tại đây