THÔNG BÁO KẾT QUẢ VIỆC ĐĂNG KÝ

MUA THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI CTCP NHỰA BÌNH MINH

            SCIC xin thông báo kết quả đăng ký thỏa thuận mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán thỏa thuận: 19.983 cổ phần.

- Thời gian nộp phiếu đăng ký mua: từ 8h30 ngày 22/03/2019 đến trước 16h00 ngày 29/03/2018

- Tổng cộng nhà đầu tư đăng ký mua: không .

- Tổng số cổ phần đăng ký mua thỏa thuận: 0 cổ phần.

            Kết thúc thời hạn đăng ký tham gia mua thỏa thuận và nộp tiền cọc, số lượng cổ phiếu BMP hiện nay SCIC còn sở hữu 19.983 cổ phần.

            Trân trọng thông báo./.