Bổ sung Hồ sơ công bố thông tin bán đấu giá cổ phẩn của SCIC tại Công ty Cổ phần Giống Vật tư Lai Châu

Ngày 29/3/2018, SCIC nhận được Hồ sơ Công bố thông tin bổ sung của CTCP Chứng khoán Dầu khí về việc bán đấu giá cổ phẩn của SCIC tại Công ty Cổ phần Giống Vật tư Lai Châu theo số liệu tại báo cáo tài chính kểm toán năm 2017 của công ty.

SCIC trân trọng công bố Hồ sơ CBTT bổ sung trên.

Hồ sơ bổ sung : Tại đây