THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Công ty) như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty:  11.750.000.000.000 đồng

    Vốn của SCIC: 24.023.250.000 đồng (chiếm 0,2% vốn điều lệ)

    Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối và cung ứng dịch vụ ngân hàng; Hoạt động hợp tác với ngân hàng đại lý; Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán; Hoạt động góp vốn đầu tư dài hạn; Hoạt động khác.

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 2.402.325  cổ phần, giá khởi điểm: 12.400 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 2.402.325 cổ phần.

4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (2.402.325 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 28/3/2018 đến ngày 05/    4/2018 với giá khởi điểm là 12.400 đồng/cổ phần theo các điều kiện như sau:

4.1. Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty chứng khoán Asean từ ngày 28/3/2018 đến 17h30 ngày 05/4/2018.

a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản sau:

         Chủ tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

         Số tài khoản: 0011002550088

         Mở tại: Sở giao dịch Vietcombank

         Địa chỉ: 31 -33 Ngô Quyền, Hà Nội

b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì công ty chứng khoán (hoặc SCIC) sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của Tổng công ty), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điểm này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

Công ty chứng khoán Asean

Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 6275 3844       Fax: (84 - 4) 6275 3816

Trân trọng./.