THÔNG BÁO

Tổng  công  ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh:

-        -  Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMPLASCO)

-         - Địa chỉ: Số 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TP. HCM.

-         - Vốn điều lệ: 818.609.380.000 đồng

-         - Số lượng cổ phần chào bán: 24.159.906 cổ phần

  (tương ứng 29,51%  vốn điều lệ BMPLASCO, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

-         - Giá khởi điểm chào bán: 96.500 đồng/cổ phần

-         - Hình thức bán cổ phần: Chào bán cạnh tranh để lựa chọn nhà đầu tư trúng giá tiến hành giao dịch thông qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Đến thời điểm hết hạn đăng ký tham gia là 16h ngày 08/03/2018, kết quả tiếp nhận  hồ sơ  đăng  ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh như sau:

-         - Số lượng Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần: 02 (hai) nhà đầu tư. Trongđó:                  

+            Tổ chức nước ngoài: 01 (một)nhà đầu tư.

+            Cá nhân nước ngoài: 0

+            Tổ chức trong nước: 0

+            Cá nhân trong nước: 01 (một)nhà đầu tư.

-         - Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua: 24.179.906 cổ phần (tương ứng 100,1% tổng số lượng cổ phần chào bán).

-         - Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán: từ 9h – 14h ngày 09/03/2018

-         - Thời gian tổ chức chào bán: 14h30 ngày 09/03/2018.

-         - Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM.

SCIC trân trọng thông báo!

  Công văn 306 "Kết quả NĐT đăng ký mua": Tải tại đây