THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐTKDV ngày 05/01/2018 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần tại Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ, Ban tổ chức đấu giá thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

             1 -         Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

  Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

             2 -         Tên tổ chức có cổ phần chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

    Địa chỉ trụ sở chính:      152 Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

    Số điện thoại:                                   (0292) 3832059                                              Fax: (0292) 3832060

             3 -         Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất khẩu: Nông sản, lương thực, thực phẩm, xây xát gạo, tấm, cám; Nhập khẩu: Phân bón, hoá chất, nguyên liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng nông nghiệp; Kinh doanh: Vật tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, chuyên chở lương thực; Sản xuất bao bì carton, giấy xeo, in lụa.

             4 -         Vốn điều lệ:                                     110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)

             5 -         Tỷ lệ sở hữu của SCIC:                   10.814.450 cổ phần (Chiếm 98,31% vốn điều lệ)

             6 -         Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài:10.814.450 cổ phần (chiếm 98,31% vốn điều lệ

             7 -         Điều kiện tham gia: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

             8 -         Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT – CHI NHÁNH TP.HCM

             9 -         Thông tin cổ phần chào bán:

     Loại cổ phần:                                   Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng                        

    Mệnh giá:                   10.000 đồng/cổ phần

    Số lượng cổ phần chào bán:            10.814.450 cổ phần                                                         

    Giá khởi điểm:           10.450 đồng/cổ phần

    Phương thức chào bán:                   Đấu giá công khai cả lô                                                  

    Bước giá: 10 đồng                                                           

    Số mức giá đặt mua: 01 mức giá

     10 -       Thực hiện Công bố thông tin: Bắt đầu từ 18/01/2018 đến 22/01/2018trên 03 số báo liên tiếp của Thời báo kinh tế Việt Nam và báo Cần Thơ.

            11 -       Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đại lý đấu giá khác theo quy định  tại Quy chế đấu giá

            12 -       Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 18/01/2018 đến 16h00 ngày 07/02/2018.

            13 -       Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 13/02/2018 tại các Đại lý đấu giá.

            14 -       Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 22/02/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

            15 -       Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2018 đến ngày 03/03/2018 tại các Đại lý đấu gíá.

            16 -       Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 23/02/2018 đến ngày 01/03/2018 tại các Đại lý đấu giá.

 Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau

            17 -       Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 23/02/2018 đến 16h00 ngày 28/02/2018 tại các Đại lý đấu giá.

            18 -       Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 14h00 ngày 06/03/2018.

            19 -       Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 14h30 ngày 06/03/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

            20 -       Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.

            21 -       Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 14h45 ngày 06/03/2018.

            22 -       Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 07/03/2018 đến ngày 13/03/2018.

            23 -       Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 07/03/2018 đến ngày 13/03/2018.

Thỏa thuận cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ Phần Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Cần Thơ được thực hiện sau khi có 01 nhà đầu tư đăng ký

            24 -       Thời gian thông báo cho 01 nhà đầu tư tham gia đấu giá theo hình thức thỏa thuận: ngày 12/02/2018.

            25 -       Thời gian nhận văn bản chấp thuận mua cổ phần thỏa thuận của nhà đầu tư: ngày 12/02/2018 đến ngày 13/02/2018.

            26 -       Thời gian thông báo kết quả nhà đầu tư đồng ý mua thỏa thuận: từ ngày 13/02/2018 đến ngày 22/02/2018.

            27 -       Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 23/02/2018 đến ngày 03/03/2018.

            28 -       Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 23/02/2018 đến ngày 01/03/2018.

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của SCIC (http://www.scic.vn), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (www.hsx.vn) và của Công ty cổ phần chứng khoán FPT 

 

Tài liệu đính kèm : Tại đây