TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC
TẠI CTCP XÂY DỰNG TÂY NINH

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xây dựng Tây Ninh (Công ty) như sau:

  1.    Vốn điều lệ của Công ty:  9.576.870.000 đồng

Vốn của SCIC: 7.105.370.000 đồng (chiếm 74,19% vốn điều lệ)

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, công cộng, nhà ở. Thiết kế các thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. Xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các hoạt động xây dựng khác.

  2.    Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 710.537 cổ phần, giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

  3.    Số lượng cổ phần chưa bán hết: 710.537 cổ phần.

  4.    Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (710.537 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 20/12/2017 đến ngày 28/12/2017 với giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần theo các điều kiện như sau:

  4.1. Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) – Chi nhánh phía Nam từ 8h00 ngày 20/12/2017 đến 16h00 ngày 28/12/2017.

  a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản:

  • Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
  • Số tài khoản: 147000000316 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hà Nội.
  • Nội dung: Họ tên/Số CMND/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua

  b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

  c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì SCIC sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần của SCIC.

  d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điểm này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

  5.    Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) – Chi nhánh phía Nam

Địa chỉ: 16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 39333818 (ext 325) - Fax: (84.28) 39333822

  Trân trọng./. 

  Tài liệu đính kèm : Tải tại đây