Thông báo về việc bán thỏa thuận cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn như sau:

 • Vốn điều lệ của Công ty: 3.855.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu đồng)
 • Vốn của SCIC: 1.156.500.000 đồng
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn Xây dựng
 • Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 11.565 cổ phần, giá khởi điểm: 107.000 đồng/cổ phần (mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần)
 • Số lượng cổ phần chưa bán hết: 11.565 cổ phần
 • Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (11.565 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ 08h00’ ngày 20/12/2017 đến 16h30’ ngày 28/12/2017 với giá khởi điểm là 107.000 đồng/cổ phần, bước giá 1000 đồng theo các điều kiện như sau:
  • Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty Cổ phần chứng khoán FPT từ 08h00’ ngày 20/12/2017 đến 16h30’ ngày 28/12/2017
  • Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của SCIC như sau:
   • Tên tài khoản: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
   • Tài khoản số: 145000000318 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội
   • Nội dung: (Tên tổ chức/cá nhân) nộp tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Kạn
 • Thời gian và địa điểm xác định kết quả đăng ký mua thỏa thuận: Vào lúc 16h30’ ngày 28/12/2017 tại Công ty Cổ phần chứng khoán FPT
 • Nguyên tắc lựa chọn nhà đầu tư:
  • Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá
  • Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì đề nghị FPTS thực hiện chào giá cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần của SCIC
  • Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận
 • Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Kạn liên hệ và nộp đơn đăng ký mua thỏa thuận cổ phần theo địa chỉ sau:
  • Công ty Cổ phần chứng khoán FPT
  • Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, P Bưởi, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 84–024-37737070
  • Fax: 84–024-37739058,

    Trân Trọng!