THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ACS VIỆT NAM

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần ACS Việt Nam như sau:

  1. Vốn điều lệ:            108.000.000.000 đồng

Vốn của SCIC:        32.633.110.000 đồng (chiếm 30,216 % vốn điều lệ)

Ngành nghề kinh doanh: Quảng cáo; Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; In ấn; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Xây dựng nhà các loại...

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 3.263.311 cổ phần, giá khởi điểm: 9.304 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 3.263.311 cổ phần.

4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (3.263.311 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 18/12/2017 đến ngày 26/12/2017 với mức giá thỏa thuận 9.304 đồng/cổ phần, theo các điều kiện như sau:

Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, từ 8h30 ngày 18/12/2017 đến 16h00 ngày 26/12/2017.

a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản:

Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Số tài khoản: 9999 9999 9996 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính

Nội dung: Họ tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD/ ngày và nơi cấp;  Nộp tiền đặt cọc mua 3.263.311cổ phần CTCP ACS Việt Nam.

b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần của SCIC.

d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điều này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần ACS Việt Nam liên hệ, nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 18 Lý, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: (84 24) 3934 3888

Trân trọng./. 

Tài liệu đính kèm : Tải tại đây