THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÁNH HÒA

1.            Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa

-             Trụ sở: 303 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

-             Điện thoại:(0258) 3884980-3884981-3884983             Fax: (0258) 3884981

2.            Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn giám sát thi công; Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, đường ống cấp thoát nước, hệ thống dây điện và trạm biến áp; Dọn dẹp, tạo mặt bằng sản xuất; Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh xăng dầu.….

3.            Vốn điều lệ: 10.000.000.000đồng (Mười tỷ đồng)

4.            Vốn góp của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Khánh Hòa: 1.232.000.000 đồng (Một tỷ,      hai trăm ba mươi hai triệu đồng)

5.            Số lượng cổ phần chào bán: 12.320 cổ phần

6.            Mệnh giá: 100.000 đồng/01 cổ phần

7.            Giá khởi điểm: 165.000 đồng/01 cổ phần (Một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng/một cổ phần)

8.            Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

9.            Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá

-             Địa điểm: tại trụ sở Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt – Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

-             Thời gian: 09h30 ngày 08/01/2018

10.          Hình thức bán cổ phần: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần

11.          Điều kiện tham gia: các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quy chế đấu giá.

12.          Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ 08h30’ phút ngày 08/12/2017 đến 15h30’ ngày 29/12/2017 (Sáng từ 08h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

- Địa điểm: tại trụ sở Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt – Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.          Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các địa điểm nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đấu giá trước 16h00 ngày 05/01/2018

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem Bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá tại website: www.tvsi.com.vn/ www.scic.vn hoặc liên hệ theo số: 19001885)