THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)

TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-ĐTKDV ngày 18/08/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP, Ban tổ chức đấu giá thông báo như sau:

 1. 1.Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP

Địa chỉ  : Km 10, Quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Đin thoi : 02466742798                            Fax: 02438615706

 1. 2.Ngành nghề kinh doanh chính:Thiết kế, chế tp đặt và kinh doanh các loi ph tùng, thiết b, máy móc nông nghip, lâm nghip, thy li, diêm nghip, công nghip chế biến, thy đin, xây dng và phương tin vn ti; Chế tng và lp đặt đin phc v các công trình nông nghip, lâm nghip, diêm nghip, thy li và phát trin nông thôn..
 2. 3.Vốn điều lệ công ty: 215.000.000.000 đồng (Hai trăm mười lăm tỷ đồng)
 3. 4.Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá trọn lô cổ phần do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.
 4. 5.Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 5. 6.Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá trọn lô:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông           - Giá khởi điểm : 17.300 đồng/cổ phần

- Mệnh giá : 10.000 đồng                       - Bước giá: 100 đồng

- Tổng số lượng cổ phần đấu giá  : 6.235.000 cổ phần            - Số lượng mức giá đặt mua : 1 mức giá

- Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: 6.235.000 cổ phần     - Số lượng cổ phần đặt mua tối đa   : 6.235.000 cổ phần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô theo quy định tại Quy chế đấu giá trọn lô cổ phần và Quy chế chào giá cạnh tranh cổ phần do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

- Nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán và phải thanh toán bộ số tiền mua cổ phần trúng giá

- Trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên trả giá cao nhất bằng nhau thì nhà đầu tư trúng giá sẽ được lựa chọn theo các quy định tại Quy chế chào giá cạnh tranh.

- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 6.235.000 cổ phần.

 1. 7.Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 13/11/2017 đến 15h30 ngày 01/12/2017

                                                                   (sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc).

- Địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá trọn lô cổ phần do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

- Nhà đầu tư đăng ký mua phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm đấu giá.

 1. 8.Nộp phiếu tham dự đấu giá tại các đại lý đấu giá của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: chậm nhất 16h00 ngày 06/12/2017.
 2. 9.Tổ chức đấu giá

- Thời gian: 10h00 ngày 08/12/2017

- Địa điểm :  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 1. 10.Thời gian nộp tiền mua cổ phần : Từ ngày 09/12/2017 đến ngày 18/12/2017
 2. 11.Thời gian hoàn trả tiền cọc           : Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 15/12/2017

SCIC khuyến nghị Nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp được Agrimeco công bố công khai trên website của Agrimeco. Ngoài ra, theo thông tin SCIC nhận được từ các bên có liên quan, ngày 18/12/2015 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ NHTMCP Công Thương Việt Nam (Quỹ Vietinbank) đã ký hợp đồng mua bán chứng khoán số cổ phần tương ứng với 25% vốn điều lệ cho Công đoàn Agrimeco, hợp đồng đang có sự chưa thống nhất giữa 2 bên trong quá trình chuyển nhượng và các bên đã có văn bản báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!