THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI CTCP DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÀ LẠT

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Đà Lạt (Công ty) như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty:  59.132.500.000 đồng

   - Vốn của SCIC: 6.086.850.000 đồng (chiếm 10,29 % vốn điều lệ)

   - Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ du lịch: thắng cảnh, khách sạn, nhà hàng, lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; Kinh doanh bất động sản ( cho thuê mặt bằng)….

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 608.685 cổ phần, giá khởi điểm: 14.200 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: : 608.685cổ phần.

4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (608.685 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 14/9/2017 đến ngày 22/9/2017 với giá khởi điểm là 14.200 đồng/cổ phần theo các điều kiện như sau:

4.1. Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS) từ ngày 14/09/2017 đến 16h00 ngày 22/9/2017

a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản sau:

- Tên người thụ hưởng  :Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

- Số TK              : 0011002550085

- Tại                               : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch

- Nội dung                    : Họ tên/tổ chức; số CMND, ngày cấp nơi cấp; nộp tiền đặt cọc mua thỏa thuận 608.685 cổ phần của CTCP Dịch vụ du lịch Đà Lạt.

b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì công ty chứng khoán (hoặc SCIC) sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của Tổng công ty), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điểm này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB – CHI NHÁNH TRƯƠNG ĐỊNH

   Địa chỉ: 107N Trương Định, P.6, Q.3, TPHCM

   Điện thoại: (08) 54 043 054    Fax: (08) 39 302 423

Trân trọng./.

* Các văn bản liên quan: Công bố thông tin