THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ ĐĂK LĂK

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)thông báo bán thỏa thuận lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Đăk Lăk (Công ty) như sau:

     1. Vốn điều lệ: 6.498.000.000 đồng(Sáu tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu đồng).

-     Vốn SCIC: 1.039.730.000 đồng (chiếm 16% vốn điều lệ)

-    Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình, tư vấn đầu tư xây dựng kinh doanh nhà …

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 103.973 cổ phần, giá khởi điểm: 13.400 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 103.973 cổ phần.

4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (103.973 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 13/9/2017 đến ngày 21/9/2017 với mức giá thỏa thuận 13.400 đồng/ cổ phần, theo các điều kiện như sau:

Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty cổ phần Chứng khoản Tân Việt, từ 8h30 ngày 13/9/2017 đến 16h00 ngày 21/9/2017.

(Sáng từ 08h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

a) Nhà đầu tư tiến hành nộp tiền cọc (10% mức giá thỏa thuận tính trên lô cổ phần đăng ký mua thỏa thuận) vào tài khoản SCIC:

              - Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

             - Số Tài khoản: 9999 9999 9993.  

- Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính.

Nội dung: Họ tên/tên tổ chức; Số CMT/ Số ĐKKD (Ngày cấp, nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua 103.973 cổ phần CTCP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Đăk Lăk.

b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì Công ty cổ phần Chứng khoản Tân Việt sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần của SCIC.

d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điều này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Đăk Lăk liên hệ, nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

CTCP Chứng khoản Tân Việt

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà TTXVN, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (084-24) 3728 0921                        Fax: (084-24) 3728 0920

Trân trọng./.

* Các văn bản liên quan: Công bố thông tin.