THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC
TẠI CTCP ĐIỆN ẢNH CẦN THƠ

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Điện ảnh Cần Thơ (Công ty) như sau:

   1.      Vốn điều lệ của Công ty:  6.221.600.000 đồng

Vốn của SCIC: 1.550.300.000 đồng (chiếm 24,92% vốn điều lệ)

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chiếu phim; Phát hành phim và chiếu phim, phòng thu âm và quảng cáo trên băng đĩa; Bán và cho thuê băng đĩa hình; Dịch vụ karaoke; Dịch vụ truy cập Internet; Kinh doanh văn phòng phẩm; Cho thuê văn phòng;

   2.      Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 15.503 cổ phần, giá khởi điểm: 2.600 đồng/cổ phần (mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần).

   3.      Số lượng cổ phần chưa bán hết: 15.503 cổ phần.

   4.      Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (15.503 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 11/09/2017 đến ngày 20/09/2017 với giá khởi điểm là 2.600 đồng/cổ phần theo các điều kiện như sau:

     4.1.   Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) – Chi nhánh phía Nam từ 8h00 ngày 11/09/2017 đến 16h00 ngày 20/09/2017.

a)   Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 50% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản:

  • Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.
  • Số tài khoản: 147000000316 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hà Nội.
  • Nội dung: Họ tên/Số CMND/Số ĐKKD/ ngày cấp, nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua

b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì SCIC sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần của SCIC.

d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điểm này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

    5.      Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) – Chi nhánh phía Nam

Địa chỉ: 16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 39333818 (ext 335) - Fax: (84.28) 39333822

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!

Trân trọng./.