THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH LẦN THỨ 3 CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC)

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

(Theo Quyết định số 296/QĐ-ĐTKDV ngày 22/08/2017của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn)

 1. 1.Tổ chức phát hành:  CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Địa chỉ:Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại:(84-4) 3 313 2183  Website: http://www.ximangsaison.com/

 1. 2.Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh xi măng, clinker, vật liệu xây dựng
 2. 3.Vốn điều lệ: 195.160.000.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)
 3. 4.Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh do Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) ban hành
 4. 5.Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)
 5. 6.Cổ phần chào bán: Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: cổ phần

-  Loại cổ phần: cổ phần phổ thông                               - Giá khởi điểm: 2.400 đồng/cổ phần

-  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần                                 - Bước giá: 100 đồng

- Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức được đăng ký mua: Tối thiểu là 5.000 cổ phần, tối đa là 3.208.930 cổ phần.

 1. 7.Phát/tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh và phát Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh và nộp tiền đặt cọc: theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh do Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) ban hành từ 08h30’ ngày 01/09/2017đến 15h30’ ngày 12/09/2017
 2. 8.Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Chậm nhất trước 15h00’ ngày 13/09/2017(Chi tiết theQuy chế chào bán cạnh tranhCông ty Cổ phần chứng khoán FPT ban hành)
 3. 9.Thời gian tổ chức xác định kết quả chào bán cạnh tranh: 15h00’ ngày 13/09/2017

Tại Công ty Cổ phần chứng khoán FPT

Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

 1. 10.Nộp tiền thanh toán công nợ và ký kết hợp đồng chuyển nhượng

Nộp tiền thanh toán công nợ

-   Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán do Tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh cung cấp, Nhà đầu tư thực hiện thanh toán khoản nợ Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp tương ứng với tỷ lệ cổ phần trúng giá chậm nhất trước 16h30’ ngày 14/09/2017.

-   Số tiền thanh toán: một phần hoặc toàn bộ khoản nợ Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần trúng giá theo kết quả chào bán cạnh tranh (Chi tiết theo quy chế chào bán cạnh tranh)

Ký kết hợp đồng chuyển nhượng

-   Sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ, SCIC và nhà đầu tư trúng giá sẽ ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (Mẫu 08 – Quy chế chào bán cạnh tranh)

 1. 11.Thời gian nộp tiền mua cổ phầntrúng giá: theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh do Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) ban hành.
 2. 12.Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh do Công ty cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) ban hành.

Lưu ý:

-   Nhà  đầu  tư  tham  gia  đấu  giá  mua  cổ  phần  có  thể  nhận:  Bản  công  bố  thông  tin,  Quy  chế  bán  đấu  giá  trên  website:  www.scic.vn, www.fpts.com.vn

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!