THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI VIETRACIMEX

Căn cứ Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (VIETRACIMEX) được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/MBS-QĐ ngày 17/07/2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS), nhà đầu tư được đăng ký tham gia mua cổ phần từ 08h00 ngày 18/07/2017 đến 16h00 ngày 07/08/2017.

MBS xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia mua cổ phần của các nhà đầu tư cho đến hết 16h00 ngày 07/08/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần chào bán: 2.662.442 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua: 2 nhà đầu tư

- Tổng khối lượng đăng ký mua: 5.324.884 cổ phần

Như vậy, theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại VIETRACIMEX, MBS xin thông báo phiên đấu giá đủ điều kiện để tiến hành. Chúng tôi xin thông báo buổi đấu giá sẽ được tổ chức như sau:

- Thời gian: 10h00 ngày 15/08/2017

- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán MB – Tầng 7, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng./.