THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI

CTCP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG

  1. Tên doanh nghiệp:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG

Trụ sở: Số 12-14, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

  1. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà các loại.
  2. Vốn điều lệ của công ty:
  3. Điều kiện tham gia đấu giá: Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và Đầu tư,Phát triển Đông Dương do Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime ban hành.
  4. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime (MSI).
  5. Bán đấu giá cả lô cổ phần kèm nợ phải thu:

-       Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông;  

-       Mệnh giá: 10.000 đồng;

-       Số lượng cổ phần: 138.000 cổ phần;

-      Số công nợ phải thu nhà đầu tư trả cho SCIC (theo yêu cầu của SCIC): 62.691.957 đồng;

-      Giá khởi điểm: 10.400 đồng/cổ phần.

  1. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

-       Thời gian: từ 09h00’ ngày 07/08/2017 đến 16h00’ ngày 22/08/2017

-       Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

Tầng 1&3, Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

-       Điện thoại: 024. 3776 5929                            Fax: 024. 3776 5928

  1. Nộp phiếú tham dự đấu giá:

-        Nộp trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime: Chậm nhất 10h15’ ngày 08/09/2017.

-        Gửi thư bảo đảm qua bưu điện đến Công ty CP Chứng khoán Maritime: Chậm nhất 16h00’ ngày 07/09/2017 (tính theo thời điểm ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện).

  1. Tổ chức đấu giá:

-     Thời gian: 10h30’ ngày 08/09/2017            

-       Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime

Tầng 1&3, Tháp A, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

-       Điện thoại: 024. 3776 5929                            Fax: 024. 3776 5928

10.     Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ 8h30 ngày 11/09/2017đến 16h00 ngày 22/09/2017

11.      Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư: từ ngày11/09/2017đến ngày 19/09/2017

Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố thông tin đợt chào bán đấu giá cổ phần kèm nợ phải thu của SCIC tại được Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư,Phát triển Đông Dươngđược đăng tải trên website của CTCP Chứng khoán Maritime (www.msi.com.vn); SCIC (www.scic.vn).          

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM : TẠI ĐÂY

                                                                                                            BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ