THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-ĐTKDV ngày 31/07/2017 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre, Ban tổ chức thông báo về việc tổ chức chào bán cạnh tranh như sau:

1 -       Tên doanh nghiệp:         Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Địa chỉ trụ sở chính:      Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Số điện thoại:                (0275) 382 9857                                 Fax: (0275) 382 2319

2 -       Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, đường sông, công viên cây xanh. Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng và các mặt hàng trang trí nội thất. San lấp mặt bằng. Vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa và đường bộ. Môi giới BĐS, kinh doanh xăng dầu, bê tông tươi...

3 -       Vốn điều lệ:                    40.490.060.000đồng (Bốn mươi tỷ bốn trăm chín mươi triệu sáu mươi ngàn đồng)

4 -       Tỷ lệ sở hữu của SCIC: 2.014.626 cổ phần (Chiếm 49,76% số cổ phiếu đang lưu hành)

5 -       Điều kiện tham gia: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

6 -       Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM

7 -       Thông tin cổ phần chào bán:

Loại cổ phần:                            Cổ phần phổ thông      Mệnh giá:        10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần chào bán:      2.014.626 cổ phần       Giá khởi điểm: 14.700 đồng/cổ phần

Khối lượng đặt mua tối thiểu: 5.000 cổ phần

8 -       Đăng ký, nộp tiền đặt cọc, nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh và hoàn trả tiền cọc:

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 9h00 ngày 07/08/2017  đến 15h00 ngày 28/08/2017

Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ 9h00 ngày 07/08/2017  đến 9h30 ngày 29/08/2017

Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - CN TP.HCM, Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình , Q.1, TP.HCM

9 -       Tài khoản đăng ký nhận tiền đặt cọc, thanh toán tiền trúng giá:

Tên tài khoản: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Số tài khoản: 10201-000141320-5                     Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội

10 -    Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

Thời gian:           10h00 ngày 29/08/2017

Địa điểm:            Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tầng 3, Tòa nhà 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

11 -    Thời gian hoàn trả tiền cọc: Chậm nhất là ngày 07/09/2017

Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh xem Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh và các tài liệu liên quan trên các website: www.fpts.com.vn; www.scic.vn. 

Tài liệu đính kèm : Tại đây