THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐIỆN BIÊN

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐIỆN BIÊN
Trụ sở: Số 898 đường Võ Nguyễn Giáp, Tổ dân phố 6 - Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên - Việt Nam
Điện thoại: (0230) 382 6643
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm; Vận tải hành khách đường bộ khác; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Buôn bán đồ uống; Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh; Đại lý du lịch; Điều hành tua du lịch.
3. Vốn điều lệ của công ty: 14.254.060.000 đồng
4. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch và Dịch vụ Tổng hợp Điện Biên.
5. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
6. Cổ phần bán ra công chúng thông qua đấu giá trọn lô:
- Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần 1 lô: 673.256 cổ phần
- Giá khởi điểm: 13.500 đồng/cổ phần
7. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp chứng từ tiền đặt cọc:
- Thời gian: Bắt đầu 8h30 đến 15h30, từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 8/5/2017 đến ngày 30/5/2017
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
8. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại:
- Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch và Dịch vụ Tổng hợp Điện Biên: trước 9h00 ngày 6/6/2017.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI): trước 15h30 ngày 2/6/2017.
9. Tổ chức đấu giá:
Thời gian: 9h30 ngày 6/6/2017
Địa điểm: Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch và Dịch vụ Tổng hợp Điện Biên
10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 7/6/2017 đến trước 15h30 ngày 20/6/2017
11. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư: Từ 8h30 ngày 7/6/2017 đến trước 15h30 ngày 15/6/2017
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên website http://www.scic.vn hoặc www.psi.vn)

Chi tiết tải file đính kèm tại đây!