THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG NAM

  1. Đính chính thông tin tại thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã thực hiện đăng báo thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần để thoái vốn SCIC tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam tại Báo Quảng Nam: Số 4759 (ngày 20/3/2017), Số 4760 (ngày 21/3/2017), số 4761 (ngày 22/3/2017); Báo Đầu tư chứng khoán: Số 34 (ngày 20/3/2017), Số 35 (ngày 22/3/2017), Số 36 (ngày 24/3/2017), tại website: www.apec.com.vn và website www.scic.vn, do có nhầm lẫn tại Mục 10:  ”Nghĩa vụ công bố thông tin của nhà đầu tư”, nay xin được đính chính lại Mục này như sau:

10. Nghĩa vụ công bố thông tin của nhà đầu tư: theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần để thoái vốn SCIC tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Nam”.

  1. Đính chính thông tin về Tên ngân hàng mở tài khoản nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần:

Tại Điểm 2, Khoản 7.5, Điều 7 và Khoản 2, Điều 11 Quy chế đấu giá bán cổ phần cả lô; Khoản 2, Điều 13 Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô của Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Nam ban hành kèm theo quyết định số 07/2017/QĐ-APEC của Tổng Giám đốc CTCP Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương có nhầm lẫn về tên ngân hàng mở tài khoản nhận tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần, nay xin đính chính thông tin như sau:

-       Tên tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

-      Số Tài khoản: 10201-000141313-7 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

Các nội dung khác của thông báo không thay đổi.

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!