THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG – THỦY LỢI

THỪA THIÊN-HUẾ

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng giao thông thủy lợi Thừa Thiên – Huế(Công ty) như sau:

1. Vốn điều lệ thực góp : 17.029.080.000 đồng.

      -     Vốn SCIC: 2.940.290.000đồng (chiếm 17,27% vốn điều lệ).

-          Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp .

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 294.029 cổ phần, giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 294.029 cổ phần.

4. Toàn bộ số cổ phần không bán hết (294.029 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 08/03/2017 đến ngày 16/03/2017 với mức giá khởi điểm 10.100 đồng/cp theo các điều kiện như sau:

4.1 Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) từ ngày 08/03/2017 đến 17h00 ngày 16/03/2017.

a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC theo mức giá khởi điểm và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản SCIC:

          - Tên người thụ hưởng              : Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

-            Số TK                                 : 999 999 999 995

-            Tại                           : Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Hội sở chính

-   Nội dung                     : Họ tên/tổ chức; số CMND, ngày cấp nơi cấp; nộp tiền đặt cọc mua thỏa thuận …….... cổ phần của C TCP Đầu tư xây dựng giao thông thủy lợi TT – Huế.

b)Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì công ty chứng khoán (hoặc SCIC) sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo trúng giá), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điểm này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư xây dựng giao thông thủy lợi Thừa Thiên – Huếliên hệ, nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS)

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

            Điện thoại : (84-4) 3573 0073        Fax: (84-4) 3573 0088