THÔNG BÁO BÁN VỐN :

Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức do không có nhà đâu tư đăng ký tham gia đấu giá đối với trường hợp bán vốn của SCIC tại CTCP Khoáng sản Tuyên Quang 21/08/2019
Thông báo đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang 24/06/2019
Công bố thông tin đăng ký mua cổ phần trong đợt chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học Kỹ thuật 20/06/2019
Thông tin về việc nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần VCG và Thông báo hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá trong phiên đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Vinaconex 28/11/2018
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu 22/11/2018
Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) 21/11/2018
Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 10/04/2018
SCIC xin thông báo kết quả đăng ký thỏa thuận mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) 09/04/2018
Thông báo số lượng và khối lượng đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Vinamilk 09/11/2017
Thông báo về giá đặt mua thấp nhất hợp lệ tại buổi chào bán cổ phần của SCIC tại Vinamilk 09/11/2017
Thông báo giá khởi điểm chào bán cổ phần Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 01/11/2017
Thông báo kết quả đăng kí mua cổ phần của CTCP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam 29/03/2017