THÔNG BÁO BÁN VỐN :

Thông báo chào bán cạnh tranh bán cổ phần của CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu 06/06/2019
Thông báo kết quả tham gia đăng ký tham dự đấu giá cả lô cổ phần CTCP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu 27/05/2019
Bản công bố thông tin bổ sung bán cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 17/05/2019
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê 17/05/2019
Sửa đổi nội dung bản Công bố thông tin bán cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 16/05/2019
Thông báo về Kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê 09/05/2019
Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần Công ty CP In Khoa học kỹ thuật do SCIC sở hữu 07/05/2019
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu 07/05/2019
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim 24/04/2019
Thông báo sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần ra công chúng để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV In và Phát hành biểu mẫu Thống kê 23/04/2019
Quyết định điều chỉnh Quy chế bán đấu giá cả lô của SCIC tại CTCP Phát triển nhà Cần Thơ 19/04/2019
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Công nghệ Điện tử, Cơ khí và Môi trường EMECO 18/04/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng Công ty TNHH Một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê 11/04/2019
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Phát triển nhà Cần Thơ 08/04/2019
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Cơ khí Tuyên Quang 05/04/2019
Thông báo bán đấu giá công khai một lô toàn bộ cổ phần của SCIC tại CTCP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim 04/04/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Công nghệ Điện tử, Cơ khí và Môi trường EMECO 27/03/2019
Thông tin về việc nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần VCG và Thông báo hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá trong phiên đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Vinaconex 28/11/2018
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu 22/11/2018
Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) 21/11/2018