THÔNG BÁO BÁN VỐN :

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình 16/01/2020
Thông báo kết quả Đấu giá cổ phần tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam 14/01/2020
Thông báo Danh sách nhà đầu tư tham dự đấu giá mua cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam 13/01/2020
Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Sách - văn hóa tổng hợp Hòa Bình 13/01/2020
Công bố thông tin của các nhà đầu tư về việc đăng ký mua cổ phần lượng lớn qua đấu giá của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam 03/01/2020
Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang 02/01/2020
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 31/12/2019
Thông báo kết quả Đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam 30/12/2019
Thông báo không tổ chức đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng KCN Thanh Hóa 30/12/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Sách - Văn hóa tổng hợp Hòa Bình 25/12/2019
Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Fafim Việt Nam 24/12/2019
Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn và ứng dụng Khoa học công nghệ giao thông vận tải 23/12/2019
Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Tư vấn và ứng dụng khoa học công nghệ Giao thông vận tải 18/12/2019
Kết quả bán đấu giá đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại CTCP In báo Lào Cai 18/12/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP 18/12/2019
Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá tại CTCP In báo Lào Cai 13/12/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang 06/12/2019
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa 06/12/2019
Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 05/12/2019
Thông báo về việc cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức phiên đấu giá cổ phần của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh 04/12/2019