THÔNG BÁO BÁN VỐN :

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Du lịch Đắk Lắk do SCIC sở hữu 16/04/2018
Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 10/04/2018
SCIC xin thông báo kết quả đăng ký thỏa thuận mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) 09/04/2018
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại 02/04/2018
Bổ sung Hồ sơ công bố thông tin bán đấu giá cổ phẩn của SCIC tại Công ty Cổ phần Giống Vật tư Lai Châu 30/03/2018
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 27/03/2018
Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Nhựa Bình Minh 22/03/2018
Thông báo kết quả đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh mua cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 19/03/2018
Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Giống vật tư Lai Châu 09/03/2018
Thông báo Giá đặt mua cổ phần BMP 08/03/2018
Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 08/03/2018
Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Khoa học kỹ thuật 07/03/2018
Công bố thông tin về việc nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của SCIC tại CTCP Nhựa Bình Minh 02/03/2018
Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 28/02/2018
Thông báo : Giá khởi điểm chào bán cổ phần Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh 28/02/2018
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 12/02/2018
THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 12/02/2018
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ 18/01/2018
THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐIỆN BIÊN 02/01/2018
THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG VẬT TƯ LAI CHÂU 29/12/2017