LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ :     

- Ông Vũ Văn Ninh:

Ông Vũ Văn Ninh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội động quản trị của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Ông Ninh là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và đã giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính trong vòng 3 năm và ông đã được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 8/2011. Ông Ninh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SCIC từ 1/1/2008 đến 1/9/2011.

- Ông Vương Đình Huệ:

Ông Vương Đình Huệ được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước vào tháng 9/2011. Ông Huệ từng là Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính và hiện đang làm Trưởng Ban Kinh tế trung ương. Ông Huệ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV SCIC từ 1/9/2011 đến 26/7/2013.

- Bà Lê Thị Băng Tâm:

Bà Lê Thị Băng Tâm được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 4/2006. Bà Tâm đã đạt được học vị Tiến sỹ Kinh tế Tài chính tại Liên bang Nga vào năm 1988. Bà từng là giảng viên chuyên ngành Kinh tế Tài chính tại trường Đại học Tài chính Hà Nội trước khi chuyển về Bộ Tài chính. Bà đã giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam trong vòng 11 năm. Bà Tâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SCIC từ 4/4/2006 đến 1/1/2008.

- Ông Trần Văn Hiếu:

Ông Trần Văn Hiếu được Thủ tướng Chính phủ bô nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 26 tháng 7 năm 2013. Ông Hiếu là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV SCIC từ ngày 26/7/2013 đến ngày 28/12/2015.

- Ông Trần Văn Tá:

Ông Trần Văn Tá được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và được Chủ tịch HĐQT SCIC ký Quyết định bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc SCIC từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Ông Tá đã có 10 năm giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính, trong đó có 5 năm là Thứ trưởng thường trực. Ông Tá đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Thành viên HĐTV SCIC từ 1/1/2008 đến 1/10/2010.

- Ông Trần Xuân Hà:

Ông Trần Xuân Hà được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Ủy viên HĐQT Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 27 tháng 6 năm 2008. Ông Hà là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ông Hà đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT SCIC từ 27/6/2008 đến 27/11/2009.

- Ông Cao Viết Sinh:

Ông Cao Viết Sinh được cử tham gia làm Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 4 năm 2006. Ông Sinh từng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phụ trách các lĩnh vực kinh tế đối ngoại, đặc biệt là quản lý nhà nước về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các chính sách quản lý, điều phối viện trợ, quản lý nhà nước về đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư, tài chính tiền tệ. Ông Sinh đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT (sau này là Thành viên HĐTV) SCIC từ 13/4/2006 đến 14/7/2014.

- Ông Đỗ Hữu Hào:

Ông Đỗ Hữu Hào được Thủ tướng Chính phủ cử tham gia làm Ủy viên HĐQT Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 4 năm 2006. Ông Hào từng là Thứ trưởng Bộ Công thương, phụ trách các lĩnh vực như: khoa học công nghệ và môi trường công nghiệp; công tác đầu tư xây dựng, cơ khí, luyện kim, công nghiệp hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp. Ông Hào đảm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT (sau này là Thành viên HĐTV) SCIC từ 13/4/2014 đến 14/7/2014.

- Ông Lại Văn Đạo:

Ông Lại Văn Đạo được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên SCIC và được Chủ tịch Hội đồng thành viên  SCIC ký Quyết định bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc SCIC từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 30/4/2016.

 Trước đó, ông Đạo là Phó Tổng giám đốc thường trực Ngân hàng phát triển Việt Nam, Trưởng Ban kiểm soát Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển. Ông  Đạo từng đảm nhiệm vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân hàng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Tổng cục Quản lý doanh nghiệp Bộ Tài chính. Ông cũng  từng là giảng viên Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội.

 Ông Đạo là thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế của trường Đại học Quốc Gia - Hà Nội. Ngoài ra, ông có bằng cử nhân kinh tế – tài chính.

- Ông Trần Hữu Tiến:

Ông Trần Hữu Tiến được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2016. Ông Trần Hữu Tiến là Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

-  Ông Hồ Sỹ Hùng:

Ông Hồ Sỹ Hùng được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2016. Ông Hồ Sỹ Hùng là Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Hoàng Nguyên Học:

Ông Hoàng Nguyên Học được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ 1/1/2008. Trước đó, ông đã từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính.Kể từ ngày 27/6/2008, ông Học được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.