AN LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY : 

Ông Nguyễn Đức Chi

Chủ tịch HĐTV

Ông Lê Huy Chí

Thành viên HĐTV

Bà Đinh Thị Bích Diệp

Thành viên HĐTVÔng Nguyễn Chí Thành
Thành viên HĐTV -

Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Huy
Phó Tổng giám đốc

Ông Lê Song Lai
Phó Tổng Giám đốc 

 

 

Ông Đinh Việt Tùng

Phó Tổng giám đốc 

     

Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Nguyễn Đức Chi

Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, có trình độ thạc sỹ kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Chi từng đảm nhiệm các vị trí Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài  chính.

Ông Nguyễn Đức Chi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 28 tháng 12 năm  2015.

 Thành viên Hội đồng thành viên: Ông Lê Huy Chí

Ông Lê Huy Chí sinh năm 1976, có trình độ thạc sỹ, từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng Ban quản lý kinh doanh chứng khoán, UBCK; Trưởng Ban Đầu tư SCIC; Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp SCIC.

Ông Lê Huy Chí được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm  2016.

 

Thành viên Hội đồng thành viên: Bà Đinh Thị Bích Diệp

Bà Đinh Bích Diệp sinh năm 1973, có trình độ thạc sỹ, từng đảm nhiệm các vị trí Phó trưởng ban Đầu tư SCIC; Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 1 SCIC.

Bà Đinh Bích Diệp được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước từ ngày 25 tháng 10 năm  2016.

Thành viên HĐTV - Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Chí Thành

Ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972 tại Việt Nam. Ông Thành có Bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và Bằng cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân Việt Nam.

Ông từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Ông bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với vai trò Phó Ban Chiến lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11/2008.

Từ năm 2010, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh Phía Nam của SCIC, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3.

Ngày 30/6/2015, ông được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc của SCIC, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách SCIC từ ngày 1/9/2017.

Ngày 8/5/2019 ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm là Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc SCIC

Phó Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Huy

Ông Nguyễn Quốc Huy được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước từ tháng 4/2006.

Ngày 11/01/2011, Ông Huy được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Trước đó, ông Huy từng đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO). Trong gần 15 năm công tác tại VACO ông Huy đã chỉ đạo rất nhiều cuộc kiểm toán cho các khách hàng lớn như : Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Than Việt Nam, Tổng công ty Đường Sắt…. Ồng Huy cũng đã thực hiện các cuộc kiểm toán các dự án do WordBank, ADB, JBIC…tài trợ.Ông Huy đã tham gia rất nhiều khóa đào tạo về nghiệp vụ cũng như quản trị do Đại học Amostuck (Hoa kỳ), Liên minh châu âu (EU), các hãng kiểm toán KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, PWC…. tổ chức

Phó Tổng giám đốc: Ông Lê Song Lai

Sinh năm 1968, ông Lê Song Lai đã tốt nghiệp thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (1998) và Trường Đại học Tổng hợp Cambridge (Anh) 1999. Ngoài ra, Ông còn có bằng cử nhân tài chính-ngân hàng và cử nhân ngoại ngữ. Từ tháng 8-2006 đến nay, Ông Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. Trong thời gian từ tháng 11-1996 đến tháng 8-2006, Ông Lai công tác tại cơ quan quản lý bảo hiểm, Bộ Tài chính. Từ tháng 11/2003 đến 8/2006, Ông Lai là Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm, Bộ Tài chính. Ông Lai từng là luật sư tập sự của Công ty Luật Freshfields (Anh), chi nhánh Hà Nội. Ngoài ra, Ông Lai hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh và Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia.
   Ông Đinh Việt Tùng sinh ngày 30/10/1974. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng - Học viện Tài chính, Cử nhân kế toán- Đại học Tài chính –Kế toán Hà Nội, Cử nhân luật- Đại học Luật Hà Nội; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Đồng chí từng công tác tại Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, Cục Tài chính doanh nghiệp- Bộ Tài chính.

Ông Tùng bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với vai trò Phó trưởng ban Đầu tư SCIC vào năm 2006 và được bổ nhiệm làm Trưởng ban Đầu tư 2 từ tháng 2/2012.

Ngày 17/10/2019, ông Tùng  được Hội đồng Thành viên Tổng công ty bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC.