STATE CAPITAL INVESTMENT CORPORATION

ANNOUCEMENT ON AUCTION RESULT OF SCIC’S SHARES AT VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPORT – EXPORT JSC (Vinaconex)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ANNOUCEMENT ON AUCTION RESULT OF SCIC’S SHARES AT VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPORT – EXPORT JSC (Vinaconex)

ANNOUCEMENT ON AUCTION RESULT OF SCIC’S SHARES AT VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPORT – EXPORT JSC (Vinaconex)

Name of organization: State Capital Investment Corporation
Organization issuing shares VIETNAM CONSTRUCTION AND IMPORT – EXPORT JSC (Vinaconex)
Number of shares to be auctioned: 254.901.153 shares
Auction method: Single-block public auction
Exchange Type: Divestment of State capital or investment capital in other enterprise
Face Value: 10.000 VND/share
Starting Price: 21.300 VND/share
Number of investors at Auction: 3 Investors
+ Institutional Investor: 2
+ Private Investor: 1
Total number of shares to be subscribed: 764.703.459 shares
Total number of valid auction forms: 3 forms
Total number of share for valid subscription   764.703.459 shares
Maximum number of shares subscribed: 254.901.153 shares
Minimum number of shares subscribed: 254.901.153 shares
Highest bid price: 28.900 VND/share
Lowest bid price: 21.300 VND/share
Highest auctioned price: 28.900 VND/share
Lowest auctioned price: 28.900 VND/share
Average auctioned price: 28.900 VND/share
Number of winning investor: 1
+ Institutional Investor: 1
+ Private Investor: 0
Total number of shares to be sold: 254.901.153 shares
+ Number of shares won by foreign investors: 0 shares
Total share value receiving: 7.366.643.321.700 VND
Time to pay for shares acquired: Latested received by SCIC as within 4/12/2018
Time to return deposit: 05 working days since the auction

© 2020 Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Giấy phép thiết lập Website trên INTERNET số 338/GP-BC ngày 10-11-2006. Tạo bởi SCIC
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Lê Song Lai - Phó Tổng giám đốc
Biên tập nội dung: Bà Đàm Thúy Nga - Trưởng Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ông Lê Kim Chi - Chuyên viên ban đối ngoại - Truyền thông