THÔNG BÁO

SCIC trân trọng thông báo chi tiết số lượng nhà đầu tư và khối lượng cố phần các nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh cố phần của SCIC tại Vinamilk kèm theo file đính kèm.

Trân trọng!